תקציר בראשית פרק יג

בראשית יג: ההיפרדות מלוט

סיפור ההיפרדות של אברם ולוט הוא אחד מן הניסיונות שהאל ניסה בהם את אברם. עדיין חשוך בנים, נפרד מלוט. בן אחיו, אשר היה לו כבן. לאחר החזרה ממצרים פרצה מריבה בין רועי אברם לרועי לוט ,ואברם פתר מריבה זו בדרכי שלום. הוא מעניק ללוט את הזכות לבחור ראשון את המקום לעדריו ולרועיו ,ולוט בחר באזור ארץ סדום ליד ים המלח. אזור סדום מתואר כפורה מאוד ומדומה לגן עדן אך נמצא בקצה הארץ המובטחת. אנשי סדום ועמורה מתוארים כאנשים רעים. הסיפור מזכיר את חורבן שתי הערים הללו בגלל רשעותם של האנשים המתגוררים בה, אין אברם מעוניין באזור סדום הפורה. והוא נאמן לארץ אשר הובטחה לו על ידי האל. האל מצווה על אברם ללכת לאורכה ולרוחבה. הליכתו של אברם היא פעולה המסמלת את בעלותו החוקית על האדמה. השושלת של האבות מתפתחת במתכונת של זוגות הנפרדים זה מזה: אברהם בוחר לשבת בתחומי הארץ המובטחת, לעומת לוט המעדיף לשבת באזור ים המלח.