תקציר בראשית פרק מ

בראשית מ: חלומות שר המשקים ושר האופים

חלוקת הפרק:

• פס' א'-ח': אקספוזיציה
• פס' ט'-ט"ו : חלום שר המשקים ופתרונו
• פס' ט"ז-י"ט: חלום שר האופים ופתרונו
• פס' כ'-כ"ב: התגשמות החלומות

שניים משריו של פרעה, שר המשקים ושר האופים, הושלכו אל הכלא עד משפטם. באחד הלילות בזמן ישיבתם בבית הסוהר שניהם חולמים חלום. חלומות השרים סמליים, והם נזקקו לפשר. החלומות מסודרים בזוגות; תחילה החלום הטוב ואחריו החלום הרע. שר המשקים רואה בחלומו גפן ושלושה ענפים הנושאים את אשכולות הגפן. הוא סוחט את אשכולות הגפן ומגיש לפרעה כוס יין. שר המשקים ממלא את תפקידו כמו בעבר, ומכאן ניתן להקיש כי בעתיד ישיב פרעה את שר המשקים לתפקידו. הגפן המשגשגת בחלום רומזת על שגשוגו הקרוב של שר המשקים. יוסף פותר את חלום שר המשקים: שלושת הענפים מסמלים שלושה ימים. בעוד שלושה ימים יסלח פרעה לשר המשקים וישיב לו את תפקידו להגיש משקאות לפרעה, כפי שראה בחלומו. החלום כולל רמזים המצביעים על פתרונו הטוב לשר המשקים: פריחת שלושת השריגים (ענפים) היא בעלת משמעות חיובית: תנועת הפריחה היא כלפי מעלה; שר המשקים הוא היוזם, סוחט את הגפן ומגיש לפרעה.

המספר שלוש חוזר כמה פעמים בחלום ומציין שלמות: שלושה ענפים, שלושה שלבי צמיחה של הגפן "כפרחת, נצה, הבשילו", ושלוש פעמים מוזכרת כוסו של פרעה. יוסף כבר הכיר את מנהגי ארץ מצרים וידע כי ביום הולדתו נוהג פרעה להעניק חנינה, ומכיוון שידע יוסף כי יום הולדתו של פרעה יחול בעוד שלושה ימים, פירש את שלושת השריגים שראה שר המשקים בחלומו כחנינה שיקבל ביום הולדתו של פרעה.

כאשר שמע שר האופים את פתרון החלום של שר המשקים, סיפר אף הוא את חלומו ליוסף מתוך ציפייה שפרעה יסלח לו. שר האופים ראה בחלומו את עצמו נושא שלושה סלים על ראשו ובסל העליון מזונו של פרעה נאכל על ידי ציפור. בחלומו שר האופים אינו ממלא את תפקידו כראוי: העוף אוכל מן הסל "מעל ראשו", ומכאן ניתן להסיק כי סופו של שר האופים מתקרב והעוף יאכל את בשרו שלו. הפעם פתרון יוסף רע עבור שר האופים. שלושת הסלים מסמלים גם הם שלושה ימים, וביום השלישי הוא יום הולדתו של פרעה, יישא פרעה את ראשו של שר האופים מעליו, כלומר יהרוג אותו. בחלום שר האופים ישנם כמה רמזים לפתרון הרע: שר האופים אינו פעיל; הוא אינו ממלא את תפקידו ומגן על מזונו של פרעה; פרעה עצמו לא מופיע בחלום; התנועה בחלום היא כלפי מטה; העוף אוכל מן הסל על ראשו של שר האופים, מה שמזכיר תמונה של עוף השמים האוכל מבשר גוויה.