תקציר בראשית פרק מה

בראשית מה: יוסף נגלה לאחיו

חלוקת הפרק:

• חלק א': פס' א'-ה': יוסף מתוודה בפני אחיו
• חלק ב': פס' ו'-י"א: יוסף מספר להם את קורותיו במצרים
• חלק ג': פס' י"ב-כ"ד: יוסף מזמין את האחים להשתקע במצרים יחד עם בני משפחותיהם, והאחים מתחילים את חזרתם לכנען
• חלק ד': פס' כ"ה-כ"ח: האחים מגיעים לבית יעקב ומשפחת יעקב מחליטה לרדת למצרים

נאום יהודה חוללו שינוי גם אצל יוסף. יוסף הבין כי אחיו שינו את גישתם והבינו את גודל העוול אשר עשו לו. הוא שמע כיצד אחיו רימו את יעקב ושיער מה גדול היה סבלו של אביו יעקב. הוא כעת יכול לחבק את אביו ומבין את ייעודו, שכן האל שלח אותו למצרים כדי להציל את משפחתו מרעב. יוסף מאיץ באחיו לקרוא לאביהם יעקב לרדת אל מצרים ומתכנן להושיב את משפחתו בארץ גושן באזור הדלתא המצרית, מקום אשר שימש מרעה לנוודים מאזור סיני. יעקב מקבל בהפתעה ובהתרגשות את הידיעה על יוסף ומחליט לרדת עם משפחתו למצרים.