תקציר שמות פרק יג

שמות יג: מסע בני ישראל במדבר

האל החליט כי בני ישראל לא ילכו בדרך הקצרה אל ארץ כנען היא "דרך ארץ פלשתים" המכונה נם "דרך הים". התוואי של דרך הים עבר מאזור הדלתא של הנילוס אל ארץ כנען לאורך החוף הצפוני של חצי האי סיני. בדרך זו היו מבצרים מצריים שנבנו כנראה בגלל פלישת גוי הים. האל בחר להוביל את בני ישראל בדרך הארוכה יותר דרך המדבר לעבר ים סוף. לפני היציאה ממצרים לקח משה את עצמותיו של יוסף. כדי לקבור אותן בארץ כפי שביקש יוסף בצוואתו.

למרות שבני ישראל הלכו בדרך לא ידועה, הדריך אותם האל בדרך בעמוד האש בלילה ועמוד הענן ביום.