תקציר שמות פרק יט

שמות יט: מעמד הר סִיני

בראש החודש השלישי ליציאתם ממצרים הגיעו בני ישראל אל הר סיני. מעמד הר סיני הוא אירוע מכונן בתולדות בני ישראל. במעמד זה התגלה האל אל בני ישראל וכרת איתם ברית. משה עולה אל ההר כדי לשמוע את תנאי הברית מן האל, והאל מוסר לו אותם. בני ישראל יתחייבו לשמור על תנאי הברית ויהיו לאל "סגולה מכל העמים". המונח "סגולה" פירושו "אוצר יקר". אם העם ימלא אחר תנאי הברית, הם ימלאו תפקיד מרומם כמו תפקיד הכוהנים בכל עם, ויהפכו לעם המוקדש כולו לשירות האל. משה ירד מן ההר כדי למסור את תנאי הברית לעם. בני ישראל הסכימו לדברי האל ומשה עלה שוב אל ההר וקיבל הוראוּת לקראת המעמד. האל ציווה על משה להגביל את תחום ההר ולאסור את הכניסה לתחומו מחשש לפגיעה בעם. האל לא סובל התקרבות של הפחות מטהור. אם נוגעים בו, או במה שסמוך לו בעת ירידתו על הארץ הוא יחסל את המתקרב. כמו כן הצטווה העם לכבס את בגדיו ולהימנע מיחסים.

התופעות המלוות את התגלות האל היו סופות רעמים ורעידת אדמה. התחוללה סופת רעמים , מאחר שה' מופיע כאן בדמותו כאל הסערה . מצד שני- הר געש או רעידת אדמה היא תגובה של הטבע להופעת האל. ההתגלות התרחשה בראש ההר, והאל קורא למשה לעלות אליו. האל מצווה שוב על משה להזהיר את העם ואף את הכוהנים לא להתקרב אל ההר מחשש לחייהם. משה מתפלא על צו האל, מפני שכבר ניתנו הוראות להגביל את ההר, אך האל חוזר על אזהרתו ומצווה על משה ואהרון בלבד לעלות אל ההר. לאחר קולות הברקים והרעמים משה עולים אל ההר, והאל מוסר להם את עשרת הדיברות.