בוחן בראשית פרק כג

בראשית כג: רכישת מערת המכפלה

שאלות ותשובות - בראשית פרק כג: בוחן אינטראקטיבי. מומלץ לקרוא את סיכום הפרק לפני שמתחילים לענות על הבוחן. יש לבחור תשובה אחת בלבד בשאלות המסומנות בעיגול ותשובה אחת או יותר בשאלות המסומנות בריבוע.
בסיום הבוחן יש ללחוץ על בדיקה על מנת לראות תשובות

מה האירוע שגרם לאברהם לקנות את מערת המכפלה?

בת כמה שרה במותה?

אברהם גר באזור של ?

היכן שרה מתה?

מערת המכפלה נקראת בשם זה מכיוון?

כיצד מכונה אברהם על ידי עצמו?

כיצד מכונה אברהם על ידי בני חת?

מהי בקשת אברהם מבני חת?

מהי תשובת בני חת לאברהם?

בשטח של מי נמצא הנכס שאברהם מעוניין לקנות?

בתחילת המשא ומתן בין אברהם לעפרון על קניית הנכס מהי הצעת עפרון?

בהמשך המשא ומתן בין אברהם לעפרון מוסכם ע"י התעקשות אברהם ש:

מה הסכום שאברהם משלם על הנכס?

הפרק הזה משמש גם כשטר מכירה בעקבות איזה פרטים?

בימינו הביטוי: "גר ותושב" משמש כ...

בסופו של דבר מה הנכס שאברהם קנה?

מהו השורש המנחה בפרק?

מתי מערת המכפלה שופצה מחדש?

מה מצב מערת המכפלה היום?