בוחן בראשית פרק לז

בראשית לז: מכירת יוסף והורדתו אל מצרים

שאלות ותשובות - בראשית פרק לז: בוחן אינטראקטיבי. מומלץ לקרוא את סיכום הפרק לפני שמתחילים לענות על הבוחן. יש לבחור תשובה אחת בלבד בשאלות המסומנות בעיגול ותשובה אחת או יותר בשאלות המסומנות בריבוע.
בסיום הבוחן יש ללחוץ על בדיקה על מנת לראות תשובות

באיזה גיל יוסף בסיפור?

מי אחראי על יוסף ברעיית הצאן?

מי הן בלהה וזלפה?

מה אומר יוסף ליעקב בשיחה איתו?

איזה בגד תופר יעקב ליוסף כדי להראות לו את אהבתו הגדולה אליו?

מהי הסיבה לכך שאחי יוסף שונאים אותו ולא מברכים אותו לשלום?

מה החלום הראשון שחולם יוסף?

מהי הסיבה הנוספת לשנאת האחים את יוסף?

מה החלום השני שחולם יוסף?

מהי הסיבה שיעקב גוער ביוסף על החלום השני שלו?

מהי התגובה הנוספת של יעקב?

מהי המילה מנחה בשני החלומות המדגישה את עליונות יוסף בעתיד?

לאן שולח יעקב את יוסף ומדוע?

יוסף לא מוצא את אחיו בשכם אלא בדותן. כיצד הוא יודע שהם הלכו לדותן?

כשהאחים רואים את יוסף מרחוק מה הם מתכננים לעשות לו?

מהי עצת ראובן לאחים?

מה הדבר הראשון והשני שהאחים עושים ליוסף?

מה הייתה מטרת ראובן בהצעה אל האחים שלא יהרגו את יוסף?

מהי הצעת יהודה לאחר שראה שיירה של ישמעאלים עוברת?

מה המחיר ששולם לאחי יוסף על יוסף?

כשראובן [הבכור] חוזר למקום ורואה שיוסף לא בבור מה הוא עושה?

כיצד מספרים אחי יוסף לאביהם על היעלמות יוסף?

הישמעאלים מוכרים את יוסף למדנים והמדנים למי מוכרים את יוסף?