בוחן בראשית פרק לט

בראשית לט: יוסף ואשת פוטיפר

שאלות ותשובות - בראשית פרק לט: בוחן אינטראקטיבי. מומלץ לקרוא את סיכום הפרק לפני שמתחילים לענות על הבוחן. יש לבחור תשובה אחת בלבד בשאלות המסומנות בעיגול ותשובה אחת או יותר בשאלות המסומנות בריבוע.
בסיום הבוחן יש ללחוץ על בדיקה על מנת לראות תשובות

מי קונה את יוסף מיד הישמעאלים?

מה גורם להצלחת יוסף?

על מה יוסף מופקד בבית פוטיפר?

מה אשת פוטיפר רוצה מיוסף?

מהן הסיבות של יוסף לסירובו לשכב עם אשת פוטיפר? [2 סיבות]

מהו הפרט שגורם לאשת פוטיפר לנסות לכפות את עצמה על יוסף?

איך יוסף מגיב לאשת פוטיפר כשהיא תופסת את בגדו?

למי אשת פוטיפר מדווחת על המקרה? [2 תשובות]

מהי תגובת אנשי הבית לסיפור?

מהי תגובת פוטיפר לסיפור של אשתו?

כשיוסף מגיע לבית הסוהר, מה תפקידו שם?

כיצד מתואר המראה החיצוני של יוסף?

בדברי אשת פוטיפר לאנשי ביתה היא מתמקדת ב:

מטרת אשת פוטיפר בדבריה לאנשי ביתה?

יוסף משתנה ומאדם שחולם חלומות ומדווח לאביו על מעשי אחיו הוא הופך ל?