בוחן שמות פרק יד

שמות יד: חציית ים סוף

שאלות ותשובות - שמות פרק יד: בוחן אינטראקטיבי. מומלץ לקרוא את סיכום הפרק לפני שמתחילים לענות על הבוחן. יש לבחור תשובה אחת בלבד בשאלות המסומנות בעיגול ותשובה אחת או יותר בשאלות המסומנות בריבוע.
בסיום הבוחן יש ללחוץ על בדיקה על מנת לראות תשובות

באיזה אזור ה' מצווה את משה שבני ישראל ישבו?

מהי הסיבה שפרעה חשב שיוכל לתפוס את בני ישראל ולהשיב אותם למצרים?

מה גורם לפרעה ועבדיו לרדוף אחרי עם ישראל?

מהם הדברים שלוקח פרעה איתו למרדף אחרי בני ישראל?

מי גרם לפרעה לרדוף אחרי עם ישראל?

מהי הסיבה שה' שולח את פרעה לרדוף אחרי עם ישראל?

מהי תגובת בני ישראל כשרואים את פרעה וחילו רודפים אחריהם?

בני ישראל צועקים אל משה, במה הם מאשימים אותו?

מהי תשובת משה לעם?

מפסוק טו אנו לומדים ש...?

מהי תגובת ה' למשה?

להיכן עוברים מלאך האלוקים ועמוד הענן?

מה תפקיד עמוד הענן בפרק?

באיזה דרך טבעית אלוקים משתמש כדי לחצות את הים לשניים?

כשעם ישראל עובר ביבשה מה הוא רואה משני צדדיו?

כשהמצרים רואים שבני ישראל עוברים בתוך המים מה הם עושים?

מהי הפעולה השנייה שה' מצווה על משה לעשות?

מה קורה כשמשה מטה את ידו על הים?

כשעם ישראל רואה את ישועת ה' מהי תגובתם? [3 תשובות]

לפי מסורת חז"ל מתי התרחשה קריעת ים סוף?