בוחן שמות פרק ג

שמות ג: הטלת השליחות על משה

שאלות ותשובות - שמות פרק ג: בוחן אינטראקטיבי. מומלץ לקרוא את סיכום הפרק לפני שמתחילים לענות על הבוחן. יש לבחור תשובה אחת בלבד בשאלות המסומנות בעיגול ותשובה אחת או יותר בשאלות המסומנות בריבוע.
בסיום הבוחן יש ללחוץ על בדיקה על מנת לראות תשובות

מה העיסוק של משה במדיין?

לאן מגיע משה עם הצאן של יתרו?

מה המראה המיוחד שרואה משה?

כשמשה מתקרב לסנה הוא שומע את אלוקים מדבר אליו. מה האל אומר למשה? [2 תשובות]

מהי הסיבה לפעולות שהאל מבקש ממשה לעשות?

באיזה שם אלוקים נגלה אל משה?

מהי הסיבה שמשה מסתיר את פניו?

מה ה' מבשר למשה?

מהי השליחות שאלוקים נותן למשה?

מהי תשובת משה אל ציווי האל?

מהי תשובת האל למשה שאומר לו שהוא לא מספיק חשוב למשימה הזו?

משה שואל את אלוקים שאלה. מהי השאלה? [פסוק ג']

מהם שתי התשובות שנותן ה' למשה?

מיהם העמים שיושבים כרגע בארץ?

איך ארץ ישראל מכונה בפרק זה?

מהם הפעולות שהאל מצווה את משה לעשות? [5 תשובות]

עם מי משה מצטווה ללכת אל פרעה?

מה משה צריך לומר לפרעה כשהוא מגיע אליו?

מה מנבא ה' למשה שיקרה כשהוא יגיד לפרעה את הדברים?

מה תהיה תגובת ה' על סירובו של פרעה?

איך יצאו עם ישראל ממצרים?

מהו השורש המנחה החוזר בפרק ומדגיש את יעודו של משה?