שאלות חזרה בראשית פרק כא

1. קראו בראשית כא, 21-10.

ציינו ארבעה כינויים של ישמעאל בסיפור. הסבירו כל כינוי בהקשרו.

2. קראו בראשית כא, 10 וחוק חמורבי מספר 170:

איש כי תלד לו אשתו הראשונה בנים, ואף שפחתו ילדה לו בנים, אם אמר להם האב במשך חייו אי פעם "בני אתם" - לבנים אשר השפחה ילדה לו, ואף פקד אוּתם עם בני האישה הראשונה, לאחר שהאב הלך לעמוד לגורלו, בני האישה הראשונה ובני השפחה שווה בשווה יחלוקו ככל טוב אשר באחוזת אביהם.

א. כיצד מחלקים את הירושה בין בני האישה הראשונה לבני השפחה במקרה המוצג בחוק?
ב. מהי הסיבה לגירוש ישמעאל על ידי שרה לפי חוק חמורבי 170?

3. קראו בראשית כא, 20-16.

מהו הרמז המטרים בפסוק 16 לעתידו של ישמעאל?

4. קראו בראשית כא, 20-19.

מהו היסוד האטיולוגי בפסוקים?