שאלות חזרה בראשית פרק כה

1. קראו בראשית כה, 30-24.

א. הביאו מהקטע דוגמאות למדרש שם והסבירו אותו.
ב. הביאו דוגמה לסיפור אטיולוגי בקטע והסבירו אותו.

2. קראו בראשית כה, 28-23.

ציינו שלושה הבדלים בין שני האחים.