שאלות חזרה בראשית פרק מ

1. קראו בראשית מ, 13, 20-19.

א. מהו הביטוי החוזר בשלושת הפסוקים?
ב. כיצד השימוש החוזר בביטוי מתאר את גורלם של שר המשקים ושר האופים בצורה אירונית?

2. קראו בראשית מ, 23-9.

א. כיצד התנהגותו של שר המשקים בחלום סימלה את פתרון החלום והשבתו של שר המשקים למשרתו?
ב. כיצד התנהגותו של שר האופים בחלום סימלה את פתרון החלום וההחלטה על הריגתו של שר האופים?

3. קראו פסוק 13 ופסוקים 8.

הוכיחו כי שר האופים ציפה לפתרון טוב של החלום, ושפתרון החלום נוסח כך שהוא נטע תקווה בלב שר האופים בתחילת דברי יוסף.