שאלות חזרה בראשית פרק מד

קראו את פס' א'-י"ד:

1. מה עושה יוסף לאחיו? ומדוע הוא מבקש להתעמר בהם שוב?

2. כיצד העונש שמציע יהודה מביא לידי ביטוי עיקרון שלך מידה כנגד מידה?

3. מדוע מבקשים האחים להישאר יחד עם בנימין?

4. מה החלופה לעונש שמציע יוסף? ומה המטרה בחלופה זו?

קראו פס' י"ח-ל"ד:

5. מה מבקש יהודה להשיג בנאומו?

6. בנאומו של יהודה חוזרות כמה מילים, הסבירו לגבי כל אחת מהן את תפקידה ומשמעותה בנאומו:

א. אב-
ב. הנער-
ג. אח-
ד. עבד-