שאלות חזרה בראשית פרק נ

1. קראו פס' א'-ב': כיצד מטפלים האחים בגופתו של יעקב?

2. מסע הלוויה של יעקב מורכב משני שלבים.

היכן נעצר כל שלב?
ומי האנשים המתלווים אליו בכל אחד מהם?

3. מה אפשר ללמוד מקווי הדמיון הרבים בין יעקב ליוסף?

גם יעקב וגם יוסף מנבאים שתהיה גאולה ממצרים, ושניהם מצווים את בני ישראל לקבור אותם בארץ, אך יש שני הבדלים בולטים ביניהם:

4. מדוע לדעתכם יוסף איננו נקבר בארץ?

מדוע הוא אינו מצווה על אחיו לקבור אותו בארץ כבר עכשיו, בדומה לצווי של אביו, אלא מצווה לקחת את עצמותיו רק כאשר בני ישראל ייגאלו ממצרים?

5. מדוע דווקא יוסף הוא שמבשר לאחיו על הגאולה ולא יעקב בעצמו?

6. מדוע גם יעקב וגם יוסף מבקשים להיקבר בארץ?

מה המשמעות של קבורה בארץ?

פירוש רש"י: "קָבְּרּו בִּשְּכֶם" – משכם גנבוהו לשכם החזירוהו.

מדוע יוסף מבקש להיקבר בארץ אך הוא אינו נקבר עם אבותיו במערת המכפלה, אלא בשכם?

7. מהי הסמליות של החזרת יוסף לשכם למקום שבו נפרד בעל כורחו מאחיו? באיזה אופן קבורתו שם סוגרת מעגל?

8. עיינו בשמות י"ג פס' י"ט- מי מילא בסופו של דבר את בקשתו של יוסף?

נסו לשער: כיצד ידע משה על השבועה שהשביע יוסף את אחיו? מה אפשר ללמוד מזה על בני ישראל במצרים?