שאלות חזרה שמות פרק יג

1. למה היה כה חשוב לקחת את עצמות יוסף?

התייחסו לנקודות הבאות: האם זה לכבד את בקשת יוסף? האם זה היה חשוב למסע העם?

2. מה הם הערכים לדורות הבאים העולים ממעשה זה?