שאלות חזרה שמות פרק ב

1. קראו שמות ב, 10. מדרש שם הוא הסבר לשמו של אדם או מקום.
ההסבר לשם יכול לרמוז על תכונה של האדם או על תפקידו.

א. מהו מדרש השם של "משה"?
ב. כיצד מדרש השם רומז על תפקידו של משה כמושיע העם?

2. קראו שמות ב, 10-1 ואת סיפור לידת סרגון מלך אכד:

אמי, הכהנת הגדולה, הרתני וילדתני בסתר
הניחתני בסל נמרים
את המכסה חתמה בזפת.
היא הפקירתני לנהר אשר לא כיסני
הנהר נשאני עימו
ולקחני אל אקי שואב המים
אקי, שואב המים, לקחני לבן וגידלני.

א. מהי הסיבה לנטישת סרגון וּמהי הסיבה לנטישת משה?
ב. כיצד הופקרו משה וסרגון וכיצד ניצלו?

3. קראו שמות ב, 17-11.

א. ציינו שתי תכונות של משה הבאות לידי ביטוי בשלושת הסיפורים.
ב. לדעתכם, איזו תכונה חשובה עבור תפקידו של משה כמושיע העם בעתיד?

4. קראו שמות ב, 10-1. הכינויים "בן". "ילד" מציינים בסיפור רמות שונות של קֶרבה.

כיצד השימוש בכינויים "בן" ו"ילד" מבטא התקרבות של משה אל בת פרעה וּהתרחקות מאימו?