סיכום בראשית פרק כט

בראשית כט – נישואי יעקב בחרן

יעקב מגיע לחרן ושם נעצר באזור באר המים. שם הוא רואה שכבר רובצים להם 3 עדרי צאן עם הרועים שלהם.
יעקב שואל את הרועים: מאין הם? האם הם מכירים את לבן בן נחור? האם שלום לו [הכל טוב איתו]?
הרועים משיבים לו כן על כל השאלות ומוסיפים שהינה, בדיוק מגיעה רחל ביתו.
יעקב שואל את הרועים מדוע הם לא משקים את הצאן וממשיכים לרעות אלא נאספים שם?
תשובת הרועים היא שהאבן מאוד כבדה ולכן הם מחכים לשאר הרועים שיתאספו כדי שביחד הם יזיזו את האבן מעל פי הבאר וישקו את העדרים ואז שוב ישבו את האבן מעל פי הבאר.

יעקב כשרואה את רחל קם ומזיז את האבן לבד מעל פי הבאר ומשקה את צאן רחל בת לבן. הוא מנשק לרחל, בוכה ומספר לה שהוא בן דודה. הבן של רבקה.
רחל ששומעת את דברי יעקב חוזרת לביתה ומספרת לאביה על כך שפגשה את יעקב.
לבן יוצא לקראת יעקב. מחבק ומנשק אותו ומזמין אותו לגור בביתו.
לאחר חודש ימים שיעקב גר אצל לבן ומסייע לו בעבודות המקום לבן אומר ליעקב: אתה לא יכול לעבוד אצלי בחינם. תגיד לי מהי המשכורת שלך ואני אשלם לך.
ללבן שתי בנות. הבכורה לאה שעיניה רכות ורחל הצעירה יותר המתוארת כיפת תואר ויפת מראה.

יעקב שהתאהב ברחל מציע ללבן לעבוד אצלו 7 שנים ובשכר העבודה רחל תהיה לו לאישה. לבן מסכים לעסקה ויעקב עובד אצלו 7 שנים. בסיום שנות העבודה יעקב פונה ללבן ומבקש ממנו: תן לי להינשא לרחל. לבן מסכים ועורך משתה גדול מאוד אליו מזמין את כל אנשי המקום.
בלילה כשהחשכה יורדת לבן מחליף בין הנשים ומביא ליעקב את לאה ולא את רחל. כשעולה השחר יעקב רואה שבעצם זו לא רחל אלא לאה זו שהיה איתה. הוא פונה ללבן ושואל אותו מדוע רימה אותו?

לבן עונה לו שבאזור שלהם מחתנים קודם את הבכורה ורק לאחר מכן את הצעירה ולכן החליף ביניהן. לבן מציע ליעקב לסיים את שבעת ימי המשתה של החתונה ואז להינשא לרחל ולאחר מכן לעבוד בעבורה עוד 7 שנים.

יעקב מכיוון שאוהב מאוד את רחל מסכים לעסקה. לאחר שמסתיימים שבעת ימי משתה החתונה הראשונה הוא מתחתן עם רחל ועובד עוד 7 שנים אצל לבן.
לבן מביא לבנותיו כמתנת חתונה שפחות. ללאה מביא את זלפה כשפחה ולרחל מביא את בלהה כשפחה.
ה' רואה בצער לאה שאינה אהובה על יעקב ומרחם עליה ופותח רחמה. הוא מביא לה 4 בנים אחד אחרי השני בפרק זה.

לאה קוראת להם בשמות שמזכירים את הצער שלה ואת ההודיה שלה לה'.
ראובן= ראה ה' בעניי, שמעון= שמע ה' כי שנואה אני, לוי= עתה ילווה אישי אלי, יהודה = עתה אודה את ה'.
לאחר ארבעת הבנים שהיא יולדת ישנה הפסקה והיא מפסיקה כרגע להיקלט להריון במהירות.

מונחים:

מדרש שם= כאשר נותנים שם לאדם או למקום בעקבות סיבה מסויימת

בפרק שלנו:
• ראובן=ראה ה' בעניי [ראה ה' שרע לי והביא לי בן שישמח אותי]
• שמעון= שמע ה' כי שנואה אני[והביא לי בן שישמח אותי]
• לוי= עתה ילווה אישי אלי[עד עכשיו יעקב לא היה עם לאה אלא רק עם רחל. עכשיו לאה מקווה שבעקבות כך שיש לה 3 ילדים יהיה חייב לסייע לה ולהיות איתה יותר].
• יהודה= עתה אודה את ה'. [פה לאה מבינה שזה יוצא דופן שהיא נקלטת להריון מהר כל כך ורחל שהתחתנה איתה באותו הזמן לא. היא מבינה את הנס ומודה לה'.]

אפיון ישיר:

לאה מתוארת עם עיניים רכות [מרוב עצבותה ודמעותיה], היא האישה השנואה אך הפורייה.
רחל מתוארת כיפת תואר ויפת מראה היא האישה האהובה אך לא פורייה.

אפיון עקיף:

דרך הפרק אנו לומדים על דמותו של יעקב כאדם חזק מאוד שיכול להזיז את האבן על פי הבאר לבד.
לומדים על כך שגם כשלבן רימה אותו יעקב פונה אליו בצורה מכבדת ומסכים לתנאיו.
לומדים על המידות הטובות של רחל שלמרות שאביה החליף בינה לבין אחותה ביום חתונתה לא פגעה באחותה או באביה אלא שתקה.

מידה כנגד מידה

יעקב נענש על פי עקרון מידה כנגד מידה בפרק. הוא השתמש בחשכת עיניו של אביו שלא ראה כדי לרמות אותו ולקחת את הברכה של עשו הבכור ולכן גם הוא נפל לרמאות ע"י לבן שניצל את חשכת הליל והחליף את הצעירה בבכורה.
המילים והשורשים: שמזכירים לנו את הדמיון בפרקים: ר.מ.ה צעיר, בכור.

ביטויים:

עצמי ובשרי אתה - ביטוי המדגיש קרבה חזקה בין הדוברים.
לבן אומר ליעקב שהוא יכול ללון בביתו כי הוא מרגיש אליו קשר חזק מאוד [לבן דוד יעקב]

ויהיו בעיניו כימים אחדים - תקופה של זמן אחור שנראית כזמן קצר.
יעקב עובד בעבור רחל 7 שנים ומכיוון שאוהב אותה מאוד זה נראה לו דבר שמאוד קל לעשות בשביל לקבל אותה.

ניגודים

אפשר לראות בפעולות לבן בתחילת הפרק כמה הוא אוהב ומתייחס יפה אל יעקב אך בהמשך אפשר לראות שהכל היה הצגה ולבן מרמה את יעקב ומנצל אותו לצרכיו.

באר המים - מקום מפגש מרכזי בעבר שחוזר על עצמו גם בפרק זה.
הבאר החסומה רומזת לנו על הקשיים שיעקב יעבור, על קשיי הפריון של רחל ועל הבעיות שיהיו ליעקב שיצטרך להתמודד איתם לאורך הפרקים.

מוטיב חוזר בפרק בסיפורי נישואים:

• חיפוש הצד של החתן אישה ומסע בעקבות החיפוש.
• פגישה עם הכלה המיועדת ליד מקום מרכזי [באר]
• בשורת הנערה למשפחתה על הגעת האיש הדובר
• הסכמת בני המשפחה לנישואים
• סעודה

קושי בפרק:

איך יתכן שיעקב מגיע ללא דבר לחרן ואילו אליעזר עבד אברהם יוצא לחפש כלה ליצחק עם רכוש רב? לאורך הפרקים אפשר לראות שליעקב אין אפילו כריות לשים מתחת לראש כשהוא ישן ובוודאי שאין לו רכוש לקנות את רחל ולכן צריך לעבוד בשבילה. מהי הסיבה שיעקב יוצא ללא כלום למסע?

תשובת המדרש: עשו שלח את בנו אליפז להרוג את יעקב כשיצא לדרך. כדי שאליפז "ירד" ממנו יעקב מביא לו את כל רכושו שלקח עימו וכך עני נחשב כמת. אמר לו לחזור לאביו.

מסקנות:

לכל מעשה יש השלכות. אדם צריך להבין בכל פעולותיו שהגלגל חוזר ולכן לחשוב טוב על מעשיו והאם הוא רוצה להיות בצד השני ורק אז לפעול.
גם בזמן מריבה יש דרך להתמודד עם הכעס והמריבה כדי לא לסבול מההשלכות. יעקב שכועס מאוד על לבן מבין שכדי לזכות ברחל אהובתו הוא עדין צריך להישאר בקשרים טובים עם אביה כדי שיסכים להם להינשא.

נקודה למחשבה...

כיצד נהג יעקב לדעתך לאחר שזיהה את ההחלפה שנעשתה? האם אתה מסכים עם הדרך שהתנהל בה יעקב? מהן החסרונות והיתרונות של הדרך שבחר בה לדעתך?