סיכום בראשית פרק לז

בראשית לז – מכירת יוסף והורדתו אל מצרים

תקציר פרקים קודמים לצורך הבנת הפרק:

יעקב מתחתן עם לאה ורחל. לאה יולדת 4 בנים: ראובן, שמעון, לוי ויהודה. ורחל עקרה. כתוצאה מכך שרחל רואה שהיא לא נקלטת להריון היא מביאה ליע קב את שפחתה בלהה וכך ילדי בלהה יחשבו לשלה. בלהה מביאה שני בנים: דן ונפתלי. לאה שרואה שגם היא מפסיקה להיקלט להריון מביאה ליעקב את שפחתה זלפה והיא מביאה שני בנים נוספים ליעקב: גד ואשר. ה' מרחם על רחל והיא נקלטת להריון לאחר הרבה שנים של עקרות ומביאה את יוסף ובהמשך נקלטת להריון נוסף . לאה מ ביאה ילדים נוספים את : יששכר, זבולון ודינה.

בהמשך הפרקים יעקב שרואה שלבן מרמה אותו שוב ושוב העבודתו . הוא חולם חלום שבו ה' נגלה אליו ומבטיח לו לשמור ולהגן עליו בחזרתו לארץ אבותיו. הוא פונה לנשותיו רחל ולאה מספר להן על רמאות אביהן ומבקש מהן אישור לעזוב את חרן ולחזור לארץ אבותיו. הן מסכימות ויעקב מתארגן לצאת בלילה כדי שלבן לא ידע ויעכב את חזרתו. רחל לפני היציאה לכנען גונבת לאביה את הפסלים שלו כי רוצה שיפסיק לעבוד להם. בלילה לבן מזהה שהפסלים שלו נגנבו והוא מחפש אותם. בחיפושיו הוא הולך לאוהל יעקב ושם רואה שהם מתארגנים לעזיבה. הוא מאשים את יעקב בגניבת פסליו ויעקב משיב ללבן שלעולם לא גנב ממנו גם כש לבן רימה אותו. בנוסף יעקב נשבע שהאדם שלקח את הפסלים ימות בלי שידע שרחל אשתו האהובה עשתה זאת.

יעקב יוצא ומתארגן לפגישה עם אחיו עשו. הוא מתפלל לה' שיעזור לו בפגישה מולו, שולח לעשו מתנות ועדרי צאן כמתנות פיוס ומתנצל בפני עשו. כשעשו מגיע למפגש ביניהם הוא סולח ליעקב והם מתחבקים. יעקב בדרך אפרתה (בית לחם) עוצר כשרחל צריכה ללדת ושם בלידתה מתה אך מביאה בן נוסף ליעקב: בנימין. היא נקברת בבית לחם. (עד היום אפשר ללכת ל קברה בבית לחם).

ליעקב 12 בנים ובת מנשותיו הם ירכיבו את שבטי ישראל בעתיד :
לאה: ראובן, שמעון, לוי, יהודה, זבולון, יששכר , דינה
רחל: יוסף, בנימין
זלפה: גד ואשר
בלהה: דן ונפתלי

סיכום הפרק:

יעקב יושב בארץ כנען. יוסף כבר בן 17 והוא יוצא עם אחי ו לרעות עם הצאן. מכיון שהוא צעיר הוא רועה תחת אחריות אחיו בני השפחות. כשהוא נמצא איתם הוא רואה את התנהגותם וכשהוא חוזר לבית הוא מדווח ליעקב את כל מה שהוא רואה וכך גם אומר דברים רעים על אחיו.

יוסף אינו אהוב על אחיו והם שונאים אותו בעקבות כמה דברים:

1 .יוסף מדווח על מעשיהם לאביהם.
2 .יעקב אוהב מאוד את יוסף ומתנהג אליו כבן הצעיר ביותר. מרוב אהבתו אליו הוא תופר לו בגד מיוחד "כתנת פסים" שמבדילה אותו משאר האחים. אחיו רואים את האהבה הגדולה של יעקב אל יוסף דבר שיוצר קנאה.
3 .יוסף חולם חלומות שמרא ים על כך שבעתיד יתנשא מעליהם.

• יוסף חולם שני חלומות שאותם מספר. את החלום הראשון מספר לאחיו.
החלום הראשון: שהוא ואחיו בשדה מקבצים אלומות והאלומה שלו עומדת זקופה ואילו האלומות של אחיו משתחוות לאלומה שלו.
• החלום השני שיוסף חולם ואחיו ואביו שומעים עליו הוא שהשמש, הירח ו11 כוכבים משתחווים אליו .
יעקב שומע על החלום השני וגוער ביוסף על כך שהוא חולם חלומות כאלה ואומר לו: האם נבוא אני, אמך ואחיך להשתחוות לך?
אך למרות שיעקב גוער ביוסף הוא שומר בליבו על החלומות כדי לראות מה יקרה בעתיד.

בהמשך הפרק יעקב פונה ליוסף שילך לאזור שכם היכן שאחיו רועים כדי לבדוק מה שלומם ומה שלום הבקר. יוסף מייד מבצע את בקשת אביו והולך לשכם אך לא מוצא את אחיו. בדרך הוא רואה איש ששואל אותי את מי הוא מחפש ויוסף עונה לו שהוא מחפש את אחיו והיכן הם רועים. האיש מספר ליוסף שראה את אחיו ושמע שהם מדברים ביניהם ללכת לדותן. יוסף הולך לדותן לפגוש את אחיו וכשהם רואים אותו מרחוק הם מתכננים להרוג אותו ולהשליך אותו לבור ולומר לאביהם שחיה רעה אכלה אותו. ראובן , הבן הבכור משכנע את האחים לא להרוג את יוסף בעצמם אלא לזרוק אותו לבור וכך הוא ימות לבד בלי שהם יפגעו בו. מטרת ראובן היא לאחר שהאחים ילכו הוא יוצי א את יוסף ויציל אותו. ראובן הולך לדרכו והאחים מפשיטים את יוסף מכותנתו ןזורקים אותו לבור הריק ממים.

בהמשך האחים יושבים לאכול ועוברת לידם שיי רה של ישמעאלים. יהודה אומר לאחים שעדיף למכור את יוסף לישמעאלים וכך הם לא יהרגו אותו אבל גם הוא לא יפריע להם. האחים מסכימים. מוציאים את יוסף ומוכרים את יעקב ב 20 כסף.

ראובן חוזר אל הבור ורואה שהבור ריק. הוא קורע את בגדיו וצועק אל אחיו מה הוא יאמר לאביהם???

האחים לוקחים את הכתנת שהורידו מיוסף ושמים בה דם עיזים ומראים ליעקב את מה שמצאו כדי שיזהה את הכתנת. יעקב מזהה ומבין שחיה רעה טרפה את יוסף. י עקב קורע את בגדיו ושם עליו שק ומתאבל ולא מתנחם על מות בנו האהוב.

בהמשך מסופר ששיירת מדנים מגיעה לארץ מצרים והם מוכרים את יוסף ל שר בבית פר עה ששמו פוטיפר והוא רב הטבחים שם.

קשיים בפרק:

מסופר לנו שימעאלים קנו את יוסף מהאחים אך בהמשך מסופר שמדנים מכרו אותו דבר שלא מסתדר עם הסיפור.

תשובה: האחים מכרו לישמעאלים את יוסף ולאחר מכן הוא נמכר שוב למדנים והם מכרו אותו לפוטיפר.

מונחים בפרק:

דמויות פעילות בפרק: יעקב, יוסף, ראובן, יהודה, , אחי יוסף.
מהפרק ניתן להבין שרא ובן ויהודה הם האחים בעלי הסמכות.

ראובן - כבן בכור הוא זה שיודע שהאחריות על שלום האחים עליו ולכן הוא יותר מאחרים חושש מה יאמר לאביו. הוא מצווה על אחיו לא להרוג את יוסף אלא להשליכו לבור. מצד שני הוא לא בעל סמכות עליונה ורואים את זה מכך שהוא לא מעיז לצאת נגד המעשה ולאסור את כול ו אלא מתכנן להציל את יוסף כשהאחים לא יהיו באזור. בסופו של דבר כשהוא מגלה שיוסף לא בבור הוא חושש מה יעשה ואיך י עמוד מול אביו.

יהודה - אמנם לא בכור אבל פועל במנהיגות:

• הוא מציע לאחים לא לגרום למות יוסף.
• הוא פונה להגיון שלהם ואומר להם שלא תהיה להם שום תועלת ממות יוסף.
• הוא פונה אל האחים לאחר שהם רגועים ולאחר אוכל וכך דבריו ישמעו יותר טוב.
• הוא פונה אליהם כשווה להם.
• מזכיר את המילה אח פעמים כדי לעורר רחמיהם.
• וכך יהודה גורם לאחיו לעשות כרצונו.

מילים מנחות בפרק:

• להשתחוות • שלום

אירוניה בפרק:

יעקב שולח את יוסף לבדוק את שלום אחיו והבקר ובסופו של דבר שליחות זו היא הפוכה משלום וטראגית ליוסף ויעקב.

כינויים בפרק:

יוסף מכונה בכינויים שונים: בעל החלומות, אחינו, הילד, בנך. כל כינוי יש לו מטרה על פי ההקשר שלו בפרק.

מילים / ביטויים:

• להוציא דיבה רעה - להלשין ולומר דברים רעים.
• בן זקונים - בן שנולד להורים כשהם מבוגרים.
• המלך תמ לך עלינו- התרסה כלפי אדם שמתגאה על האחרים
• לשפוך דם- להרוג או לבייש.

השוואה בין שני חלומות יוסף:

נקודות לדמיון:

• בשני החלומות יוסף מעל האחרים.
• בשני החלומות יוסף מקבל תגובה כעוסה.

נקודות שוני:

בחלום הראשון רק אחיו משתחווים ליוסף לעומת החלום השני ששם גם הוריו משתחווים לו .
בחלום הראשון יעקב שווה לאחיו לכולם יש אל ומות, בחלום השני גרמי השמים משתחוו ים ליוסף שהוא אנושי. יוסף מעל גרמי השמים
בחלום הראשון אחי יוסף מגיבים בכעס ואילו בחלום השני יעקב גוער בבנו יוסף.

מידה כנגד מידה בפרק: התאמה בין החטא לעונש

יעקב רימה את אביו והביא לו גדי עיזים ויצחק ברך אותו כי לא הכיר שזהו עשו. גם בני יעקב מרמים אותו ע"י גדי עיזים ששוחטים ושמים את דמו על כתנת יוסף.
בני יעקב מבקשים מיעקב להכיר את הכתנת פסים ששי יכת ליוסף וגם יעקב מבקש מאביו כשהוא לובש את בגדי החמודות של עשו שיכיר אותו כעשו.
בשניהם הרמאות נעשית ע"י בגד
גם יוסף שמתנשא מעל אחיו לאורך הפרק נענש בהשפלה שיזרק לבור ובהמשך יזרק לבית האסורים [בית כלא].

המילים: הכר נא, גדי עיזים, שעיר עיזים מופיעות בשני הסיפורים.

מסקנות

הורים צריכים לשים לב לא לעשות מעשים שיראו את ההעדפה שלהם בין הילדים כי דבר זה יכול לגרום ל קנאה ושנאה בין האחים שעלולה ל גרום לבעיות רבות.
על מעשה שעושים משלמים בסופו של דבר גם אם נראה שהאדם הרוויח מהסיפור ו לא יענש בסופו של דבר הוא יענש על מעשיו.
גם כשאדם יודע שהוא מעל אחרים כדי שיהיה אהוב ומכובד על כולם הוא צריך לנהוג בחכמה ולא להתנשא עליהם.