סיכום בראשית פרק לט

בראשית לט – יוסף ואשת פוטיפר

יוסף הורד מצרים [הורד = ללא רצונו] ומי שקונה אותו מהמדינים זה פוטיפר שר הטבחים בבית פרעה. כשיוסף נמצא בבית פוטיפר ומתחיל לעבוד לו כל מה שהוא עושה ה' מצליח דרכו וכך פוטיפר שרואה את הצלחת יוסף מקדם אותו במהירות וממנה אותו לנהל את כל מה שיש לו.

מרגע שיוסף מתמנה לנהל את משק ביתו של פוטיפר ה' מברך את בית פוטיפר והוא רק עולה וגדל ומתעצם עד כדי כך שפוטיפר לא יודע דבר ממה שקורה בביתו כי על הכל מנוהל בידי יוסף.

יוסף יפה תואר ויפה מראה וזה גורם לאשת פוטיפר לחשוק ביוסף. היא מבקשת ממנו לשכב עימה.

יוסף מסרב ומסביר לה שהוא לא יכול להיות כפוי טובה לפוטיפר שהביא לו לנהל את כל מה שיש לו ורק דבר אחד מנע ממנו וזה אותה מכיוון שהיא אשתו. הוא ממשיך להסביר לה שהוא לא יכול לעשות את הדבר הזה. לא כלפי פוטיפר וגם לא לחטוא ל אלוקים שאוסר על אשת איש. אשת פוטיפר ממשיכה לשכנע אותו כל יום להיות איתה ולשכב עימה ויוסף ממשיך בסרובו.

יום אחד יוסף מגיע לבית פוטיפר כדי לעשות את עבודתו ואף אחד לא נמצא בבית חוץ מאשת פוטיפר. היא מגיעה אליו, תופסת בבגדו ומצווה עליו לשכב עימה. יוסף משאיר את בגדו בידה ורץ לבחוץ. כשהיא רואה שהבגד שלו ביד שלה והוא ברח החוצה היא קוראת לאנשי הבית ומראה להם את בגדו של יוסף ואומרת להם שפוטיפר הביא להם איש עברי לצחוק עליהם. היא מאשימה את יוסף בניסיון לאונס ומספרת שהיא צעקה בקול גדול ולכן הוא ברח אבל השאיר את בגדו אצלה. היא משאירה את בגדו של יוסף אצלה וכשפוטיפר חוזר לביתו היא מספרת לו את הסיפור שלה. שיוסף בא לצחוק עליה וניסה לאנוס אותה כשהיא צעקה הוא ברח והשאיר את בגדו אצלה. פוטיפר שומע את הדברים וכועס מאוד. הוא לוקח את יוסף לבית הסהר המיוחד לאסירי המלך.

כשיוסף בבית הכלא נמצא הוא מוצא חן בעיני שר בית הסוהר והוא שם אותו כאחראי על כל האסירים בכלא והוא מנהל את כל מה שקורה שם כששר בית הסוהר לא עושה או מחליט דבר אלא הכל בניהול יוסף וגם שם הכל מתנהל מצויין וה' מצליח דרכו.

עליה וירידה מהארץ

כשיוצאים מארץ ישראל משתמשים במילה: ירידה ["ויוסף הורד מצרימה" בראשית לט,א] לעומת זאת כשמגיעים לארץ ישראל משתמשים במילה: עליה. ["ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו" בראשית י"ג, א] ארץ ישראל קדושה ולכן כשיוצאים ממנה יורדים וכשמגיעים אליה עולים מבחינה רוחנית.

אפיון ישיר:

מסופר לנו שיוסף מצליח בכל שהוא עושה ושהוא יפה תואר ויפה מראה. הפרטים האלה חשובים לנו כדי שנבין את המשך הסיפור. את הסיבה לכך שאשת פוטיפר חושקת ביוסף.

כינויים : [הכינויים מדגישים לנו את מידת היחס והקרבה בין הדמויות]

אשת פוטיפר: אשת פוטיפר, אשת אדוניו,
יוסף: יוסף, עבד עברי, איש עברי

השוואה בין העברת פרטי מידע:

בסיפורים רבים בתנ"ך אנו רואים אירוע שקורה וכשהאדם מדווח על האירוע משנה את סדר הדברים או משמיט פרטים מהאירוע . המטרה של השינוי בפרטים או השמטת הפרטים היא תמיד עם סיבה. ודרך ההשמטה או השינוי אנו יכולים להבין מה מתרחש בראשו של האדם המוסר את המידע ומה כוונתו במסירת המידע.

בסיפור שלנו אשת פוטיפר ממציאה סיפור על יוסף לאחר שסרב לרצונה לשכב עימו. היא צריכה לשכנע ולהסית את אנשי הבית ואת בעלה נגד יוסף ולכן לכל אחד היא אומרת את הדברים שיגרמו להם לכעס ועצבים על יוסף.

האירוע:

ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו... ותתפסהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו וינס ויצא החוצה"

הדיווח של אשת פוטיפר לאנשי הבית:

מדגישה את הרעיון שפוטיפר הביא לנו איש עברי לצחק בנו והוא בא אלי לשכב עמי .

אשת פוטיפר כשהיא מדווחת לאנשי הבית היא מדגישה את הרעיון שבעלה הביא להם איש פשוט שינהל אותם ויצחק עליהם ואותו איש בא לשכב איתה . והיא קראה בקול גדול וכך הוא ברח.

אשת פוטיפר מתייחסת אל עצמה ואליהם כאילו הם שווים ובעלה הביא מישהו פשוט שישלוט עליהם . [לנו, בנו] וכך רוכשת את האהדה שלהם ומסכסכת ביניהם לבין פוטיפר וכך נאמנותם תהיה שייכת לה. בנוסף לאחר שהיא נותנת להם להרגיש שהיא חלק מהם היא מעוררת את כעסם בכך שהאיש הזה ניסה לפגוע בה והיא צעקה בקול גדול עד שהוא ברח. זאת אומרת הם היו צריכים להגן עליה ולא הגנו. כך היא רוכשת את שתיקתם לפני בעלה.

אשת פוטיפר מדווחת לבעלה: "בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי" ויהי כהרימי קולי ואקרא ויעזוב בגדו אצלי וינס החוצה"

לבעלה אשת פוטיפר אומרת שהוא הביא עבד עברי לצחוק עליה וכשהיא קראה הוא ברח.

אשת פוטיפר משמיטה את הפרטים מהדיווח הראשון שלה:

1 .קראה בקול גדול .- כי אז בעלה היה שואל למה אנשי הבית לא עזרו לך .
2 .מוסיפה את המילה עבד - כדי להדגיש את המעמד של יוסף ולהראות לפוטיפר שהמילה של עבד לא אמורה להשתוות למילה שלה.
3 .לא אומרת שהוא הביא להם את יוסף כדי לצחוק עליהם אלא עליה- כי אז הייתה מכעיסה את בעלה כאילו היא גורמת לסכסוך בינו לבין אנשיו.

כשאנו משווים בין הדיווחים אפשר לראות שאשת פוטיפר הייתה פקחית, ערמומית, שקרנית ורעה וניהלה בצורה מאוד מחושבת את העניין.

יוסף בסירובו לשכב עם אשת פוטיפר מביא שני נימוקים: מוסרי ודתי:

נימוק מוסרי - איך יבגוד בפוטיפר אדונו לאחר שהיטיב עימו כל כך.
נימוק דתי - איך יעשה את החטא הזה לה" [לשכב עם אשת איש].

מוטיב חוזר: בֶּגֶד

בארבעה סיפורים עוקבים אנו רואים שהבגד משמש ככלי לקידום מטרות בידי אנשים.

1. בראשית כ"ט- רבקה מחפשת את יוסף בבגדי עשו וכך הוא מקבל את הברכה במקום אחיו.

2. בראשית ל"ז - יעקב תופר לבנו כתנת פסים כדי להדגיש את אהבתו המיוחדת ליוסף וכך מעורר קנאתם. אחי יוסף משתמשים באותה כתנת כדי לגרום ליעקב להאמין שיוסף מת וחיה רעה טרפה אותו.
3. בראשית ל"ח- תמר מחליפה בגדי אלמנותה ושמה צעיף על פניה ומתכסה וכך היא מצליחה לגרום ליהודה לשכב עימה.
4. בראשית ל"ט - אשת פוטיפר משתמש בבגדו של יוסף כדי להוכיח את טענתה שהוא רצה לאנוס אותה.

מוטיב חוזר: ירידה

1) ירידת יוסף למצרים נגד רצונו.
2) ירידת יוסף למעמד עבד. "עבד עברי לצחק בנו".
3) ירידה לכלא ממעמד מנהל משק בית פוטיפר.

דמות משתנה:

אפשר לראות את פוטיפ ר משתנה בסיפור. ממצב שהוא סומך ע ל יוסף באופן מוחלט ונותן בידיו כל מש ששייך לו ולא שואל אותו דבר פוטיפר משתנה ומאמין בצורה עיוורת בלי לחקור כראוי לדברי אשתו.

אשת פוטיפר - ממצב ש יוסף מוצא חן בעיניה והיא חושקת בו מתהפכת והופכת להיות דמות שנוקמת ביוסף . משקרת ומתכננת את מפלתו.

יוסף - מקום שהתנשא על אחיו והיה נפרד מהם, מוציא דיבתם רעה אל אביהם ומתנשא מעליהם. בסיפור שלנו הוא שותק ולא מנסה להוכיח חפותו. בנוסף הפעם יוסף לא מגדיל ומרים את עצמו בלי שיהיו לכך הוכחות אלא רק חלומות וסיפורים אלא עובד קשה וה' מרים אותו ומצליח דרכו וכך גם אחרים מקדמים אותו.

מילים ו ביטויים מנחים:

ה' איתו, מצליח מדגיש את העליה והמהפך בחייו של יוסף.

מסקנות:

1 .כשאדם רוצה להצליח הוא צריך לפעול ולעשות ולא רק לדבר ולחלום. [יוסף מתחיל לפעול להצלחתו]
2 .אדם מחוייב להשתדלות ולפעולה אבל בלי סיוע מאלוקים שום דבר שיעשה לא יצליח. [ה' מצליח דרכו של יוסף]
3 .אהבה שתלויה בדבר - אהבה שתלויה בזה שאדם יביא או יעשה לי משהו ברגע שהדבר לא יעשה האהבה תרד. [אשת פוטיפר מפסיקה לאהוב והופכת לאויבת כשהיא מבינה שיוסף לא ישכב עימה].
4 .תחילת הסיפור אנו רואים ירידה. ירידה למצרים, ירידה למעמד עבד, ירידה לכלא אבל זכרו, לאחר כל ירידה יש גם עליה....