סיכום בראשית פרק מ

בראשית מ – חלומות שר המשקים ושר האופים

לאחר שיוסף ירד לבית האסורים של פרעה וקודם ע"י מנהל בית הסוהר לנהל את האסורים שם מגיעים לבית הסוהר שני אנשים חשובים מאוד שהיו שרים בארמון פרעה. שר המשקים (האחראי על המשקאות) ושר האופים (אחראי על מוצרי האפייה בארמון). שניהם נכנסים לכלא כי חטאו לפרעה ועוד לא נפסק דינם.

שר הטבחים [הטובח בבני אדם] מנהל הכלא שם את יוסף כאחראי על צרכיהם.

יום אחד שניהם קמים משנתם זועפים כשיוסף שואל אותם מדוע הפנים שלהם נראות רע הם משיבים לו שחלמו חלו ם ואין מי שיפתור אותו להם. יוסף מציע להם שיספרו לו את חלומותיהם והוא ינסה בעזרת אלוקים לפתור את חלומותיהם.

שר המשקים מחליט לספר את חלומו ליוסף. והוא מתאר את חלומו: בחלומו הוא ראה גפן שיש לה 3 שריגים [3 אשכולות ענבים] והענבים שם הבשילו מהר והתפתחו טוב ויש בידו כוס והוא סוחט מהענבים לכוס שבידו ומגיש אותה לפרעה.

יוסף פותר לו את החלום ששלושת השרגים אלה 3 ימים. בעוד 3 ימים יחזיר אותו פרעה למעמדו הגבוה כשר ממונה על המשקאות בארמון כבראשונה. יוסף ממשיך ומבקש משר המשקים שכאשר יחזור למעמדו הרם שי עשה עימו חסד יזכור אותו ויזכיר אותו בפני פרעה ויספר לו על כך שהוא נלקח מארץ העברים ונמכר כעבד ובמשך נזרק לבור הכלא בלי שיעשה דבר.

שר האופים שראה שיוסף פתר לשר המשקים את החלום בצורה טובה מחליט גם הוא ל סמוך על יוסף ולספר לו על חלומו.

הוא מתאר את חלומו: בחלומו ראה 3 סלי חרי [סלים מקני סוף שיש חורים ביניהם] ובהם כל מיני אפיה שיש בבית פרעה ועוף אוכל מהסל הגבוה ביותר.

יוסף פותר לשר האופים את חלומו: בעוד 3 ימים ישא פרעה את ראשך לתלייה והעוף יאכל את בשרך.
כעבור 3 ימים שני השרים נלקחים אל פרעה ושר המשקים חוזר למעמדו הקודם ואילו שר האופים נשלח לתל ייה.
שר המש קים שוכח אינו זוכר ואינו מזכיר את יוסף למרות בקשתו וכך יוסף ממשיך להישאר בכלא.

השוואה:

דמיון בין שני השרים וחלומותיהם:

1 .שניהם חולמים את החלום באותו הלילה
2 .שניהם קמים מהחלומות וזועפים מכיוון שאין מי שיפתור להם את החלום
3 .בשניהם מופיע המספר 3 בפריטים שחלמו
4 .שניהם חולמים על מזון פרעה
5 .לשני השרים יש מעמד נכבד בבית פרעה

נקודות שוני בין השרים וחלומותיהם:

1 .חלום אחד מדובר על משקה ובשני על מאפים
2 .בחלום שר המשקים הוא פעיל ופועל למען רווחת פרעה ואילו בחלום שר האופים הוא פסיבי ואינו עושה דבר למניעת הנזק של מאפי פרעה.
3 .חלום שר המשקים נפתר באופן חיובי ואילו חלום שר האופים נפתר באופן שלילי
4 .שר המשקים בוטח ביוסף מיד ומספר לו על חלומו ואילו שר האופים ספקן ורק לאחר שראה שיוסף פותר טוב מוכן לספר לו על חלומו.
5 .חלום שר המשקים מראה על גפן פורחת ואילו חלום שר האופים מראה על השחתה [של העוף]

מספר טיפולוגי - מספר שיש לו משמעות מעבר למספר הכמותי שלו.

המספר 3 מופיע בפרק ומעביר מסר לגבי העתיד של השרים בהמשך

סמליות בפרק:

גפן - גפן מסמלת שפע ופוריות בתורה

דמויות בפרק:

יוסף - בתחילה יוסף בוטח בלב שלם באלוקים. מעביר את כל אמונתו בפתרון החלומות כראוי לאלוקים "לאלוקים פתרונים" [ח] ובהמשך הפרק נראה כאילו הוא סומך על בני אדם. הוא מבקש משר המשקים שיזכור ויזכיר אותו לפני פרעה "ועשית נא עימדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מהבית הזה" [יד].

שר המשקים - נראה כאדם שממהר לבטוח באנשים. מספר ליוסף על חלומו בלי לוודא שהוא באמת יודע לפתור חלומות כראוי. בנוסף ניתן לראות שהוא אדם ששוכח מאנשים שהיטיבו עימו מכיוון ששכח מהר את יוסף ואת בקשתו לסיוע. בחלום הוא מצטייר כאדם פעיל שפועל למען רווחת פרעה.

שר האופים - אדם שלא בוטח במהירות באנשים. רק לאחר שיוסף הוכיח שהוא פותר חלומות בצורה טובה [או שפתר בצורה חיובית או שפתר ב דרך הגיונית] הוא מספר לו על חלומו, בנוסף על פי החלום הוא נראה כאדם פסיבי שלא ממהר לדאוג לרכוש פרעה ולעשות את תפקידו כראוי ולשמור על מאפי פרעה מידי העוף.

ניבים וביטויים:

"לאלוקים פיתרונים" - כאשר אדם מבין שבדרך הטבע אין דרך לפתור את הבעיה אלא רק על ידי סיוע מהאל.

"ועשית נא עימדי חסד " - לסייע לאדם ללא קבלת תמורה

הבדל בין גישת המיצרים לגישה של יוסף בעניין חלומות:

המיצרים חשבו שפתרון החלומות נעשה ע"י מומחים [חרטומי מצרים] שמפענחים את החלומות ואילו יוסף מעביר את המסר שהחלומות הם בעצם מסר מהאל לאדם כדי לנבא לו את עתידו והאדם הוא רק כלי בידי האל לפתור את החלום.

ניגודים ואירוניה:

בשני החלומות כשיוסף פותר אותם לשרים הוא פותח במילים: בעוד 3 ימים יש א פרעה את ראשך... בחלום הראשון הנשיאה היא נשיאה לצורך עלייה ואילו בפתרון החלום השני נשיאת הראש היא לצורך תלי יה ועונש.

מסקנות:

אדם פעיל שעושה מלאכתו נאמנה ועובד כראוי בסופו של דבר מרוויח ואילו אדם שמזלזל בתפקידו ובעבודתו בסופו של דבר ניתלה ומורד ממעמדו. שר המשקים בסופו של דבר חזר למעמדו בעקבות חריצותו ואילו שר האופים שזלזל בעבודתו בסופו של דבר נתלה.

ישנם חלומות שבאים לאדם כדי להעביר לו מסרים מהאל לגבי העתיד וטוב שאדם יפנה לאדם שיפתור לו בצורה הגיונית ונכונה. [ועדיף שימצא אדם חיובי שיפתור לו בדרך חיובית ולא פסימית]

החלומות שהשרים חלמו העבירו מסר לעתיד שלהם והם התקיימו לפי הפתרון של יוסף.

אדם יכול להיעזר באדם אחר אבל הוא צריך להבין שמי שיכול באמת לסייע לו הוא האל בלבד ולכן כשהוא עושה השתדלות בכל דבר הוא צריך להכניס בו את האל. בפרק שלנו יוסף מבקש משר המשקים שיזכור ויזכיר ויוציא אותו מבית הסוהר ולא פנה לאל שיסייע ויעזור לו וכך נשאר עוד זמן רב בכלא.