סיכום בראשית פרק מא

בראשית מא – חלומות פרעה

לאחר שנתיים מזמן משפטם של שרי פרעה מהכלא פרעה חולם חלום שהוא עומד על היאור ומהיאור עולות 7 פרעות מלאות בשר ויפות מראה ורועות באחו. מיד לאחר מכן עולות 7 פרות אחרות מהיאור והן רעות מראה ורזות מאוד והן עומדות ליד הפרות שעל שפת היאור ואוכלות אותן. פרעה קם משנתו ולאחר מכן חוזר לישון וחולם שוב. הפעם הוא חולם על 7 שיבולים יפות שגדלות ועולות באזור אחד ומיד לאחר מכן עולות וצומחות 7 שיבולים דקות ולא יפות שאוכלות את ה7 היפות.

פרעה קם משנתו בבוקר ומבין שחלם חלום אך הוא עדיין מתרגש מהחלומות שחלם ולכן הוא קורא לכל חרטומי מצרים וחכמי מצרים. הוא מספר להם על החלום שלו ואף אחד לא פותר לו את החלום.

לאחר שאף אחד מחכמי פרעה לא מצליח לפתור את החלום בא שר המשקים אל פרעה ומזכיר לו את המקרה לפני שנתיים שחטא לפרעה ושהוא היה בכלא ושם הוא ושר האופים חלמו כל אחד חלום עם פתרון החלום ועבד עברי שהיה שם פתר להם את החלומות. לאחר שסיפרו לו את חלומותיהם שר המשקים ממשיך ואומר לפרעה שבדיוק כמו שיוסף פתר כך היה.

פרעה שולח להביא אליו במהירות את יוסף מהבור. מוציאים במהירות את יוסף, מספרים ומגלחים אותו ומחליפים לו את בגדיו ומביאים אותו אל פרעה.

פרעה מספר ליוסף שחלם חלום ואין לו פותר והוא שמע עליו שהוא יודע לפתור חלומות. יוסף עונה לפרעה: שמי שעונה לו על החלומות זה אלוקים ולא הוא.

פרעה מספר ליוסף על חלומו: הוא עומד על היאור ומהיאור עולות 7 פרות בריאות בשר ויפות ורועות באחו ומיד לאחר מכן עולות 7 פרות דקות בשר שאין כאלה בכל מצרים והפרות הרעות מראה והרזות אוכלות את המלאות אך הן עדיין נראות רעות ורזות כאילו לא אכלו כלום. הוא ממשיך לספר על חלומו שראה 7 שיבולים יפות צומחות ואחריהן צומחות 7 שיבולים דקות ולא יפות והשיבולים הרעות בולעות את היפות. פרעה מעדכן את יוסף שאין אף אחד מכל החרטומים שהצליח לפתור לו את חלומו.

יוסף פותר לפרעה את החלום. למרות שחלמת שני חלומות הפתרון של החלום הוא כחלום אחד. בשני החלומות ה' מעביר מסר לפרעה על מה יקרה בעתיד למצרים.

7 השנים הבאות יהיו שנות שבע בכל מצרים אך לאחר מכן יבואו 7 שנים של רעב שיהיו כל כך רעות שהשנים של השבע לא יזכרו. יוסף ממשיך ואומר לו שהסיבה שהוא חלם את החלומות שלו אחד אחרי השני זה כדי להעביר לפרעה שהדבר הולך לקרות מהר ולכן כדאי לפרעה לחפש אדם נבון וחכם שיהיה אחראי על מצרים בתקופה הזו ואותו אדם ישים פקידים שיהיו אחראים לחסוך בשנות השובע אוכל לשנות הרעב שישמר במחסנים של פרעה כדי שאנשי הארץ לא יגוועו ברעב.

פרעה ועבדיו שומעים את פתרון החלום ואת ההצעה של יוסף והם חושבים שזה רעיון טוב. כשפרעה חושב מי האיש החכם והנבון שיכול לנהל את כל העניין הוא בוחר ביוסף והוא נותן לו סמכות עליונה לנהל את כל ביתו ועמו ושכל מה שיקרה במצרים יהיה רק על פיו של יוסף. הדבר היחיד שימנע מיוסף זה כסאו של פרעה [מעמדו כמלך].

פרעה נותן ליוסף את טבעתו, שם לו בגדי מלכות ותכשיט זהב על צווארו. מרכיבים אותו במרכבה של משנה למלך וקוראים לפניו "אברך".

פרעה נותן לו את המילה שלו שבלעדי יוסף אף אחד לא יוכל לעשות שום פעולה. פרעה מכנה את יוסף בשם "צפנת פענח" ומביא לו לאישה את אסנת בת פוטיפר.

יוסף יוצא מפרעה ועובר בכל מצרים. הוא מקמץ בשנות השפע ומקבץ את השפע שגדל עד שהוא מצליח לצבור כמות עצומה מאוד של אוכל.

נולדים ליוסף שני בנים מאסנת. אפרים ומנשה.

נגמרות שנות השפע ומתחילות שנות הרעב. בכל הארצות יש רעב רק במצרים יש לחם אבל במחסני פרעה ולא בבתי האנשים. העם הרעב פונה לפרעה בצעקה ובבקשה לאוכל והוא מפנה אותם אל יוסף שיעשו מה שהוא אומר. כשהרעב מתפשט וכבר אין מאיפה להשיג אוכל יוסף פותח את מחסני פרעה שאגר בהם אוכל והוא מוכר להם משם אוכל וכך גם כל שאר אנשי הארצות שסובלות מרעב מסביב מגיעים למצרים לקנת אוכל.

השוואה בין שני חלומות פרעה:

נקודות לדמיון:

1. בשני החלומות פרעה רואה 7 פריטים ולאחר מכן 7 פריטים נוספים מאותו הסוג
2. בשני החלומות בהתחלה פרעה רואה דברים משובחים ולאחר מכן דברים לא טובים
3. שני החלומות הפריטים המתוארים הם פריטים אכילים.
4. בשני החלומות הפריטים האחרונים בולעים את הראשונים .
5. בשני החלומות שזורים פרטים מכלכלת מצרים: שיבולים, פרות, יאור.

נקודות שוני:

1. בחלום אחד פרעה רואה פרות [בהמות] בחלום השני הוא רואה שיבולים [צומח].
2. בחלום הראשון עומד פרעה על שפת היאור ובחלום השני לא מתואר המקום שפרעה עומד עליו.

אפשר כמובן למצוא נקודות נוספות בעצמכם.

מילים מנחות ומשמעותן:

מילה מנחה - מילה שחוזרת על עצמה בקטע ובאה להדגיש רעיון מסויים.

המילה "והינה" מופיעה 6 פעמים כדי להדגיש את התרגשות פרעה מהחלומות.

המילה "רעב" - מדגישה את עוצמת הבעיה שתהיה בארץ ושיוסף בחוכמתו יפתור אותה. הרעב כבד ולא קל.

הרעב גם יגרום לכך שאחי יוסף ירדו בהמשך למצרים.

שורש מנחה:

השורש נ.ת.נ חוזר 4 פעמים כל פעם בהקשר שונה.

כינויים בפרק:

הכינויים באים להדגיש את היחס של הדמויות מסביב לדמות בעלת הכינוי.
יוסף- עבד לשר הטבחים, נער עברי, צפנת פענח. אברך.

ביטויים וניבים:

אברך - רך בשנים ואב בחוכמה

צפנת פענח - דבר שמוסתר וצפון ופוענח והובהר

על פיך ישק דבר - אדם שאחראי על כל האחרים וכולם ממלאים ומבצעים את דבריו

עולות בקנה אחד - כשיש דברים שיש ביניהם התאמה והם משלימים זה את זה

להשיב על כנו - להשיב למעמד הקודם

ולא נודע כי בא אל קרבנה - דברים שנטמעים ונעלמים בתוך דבר עד שהם לא מורגשים

דמויות משתנות בפרק:

יוסף- ממעמד של אסיר האחראי בבית האסורים יוסף אחראי על כל מצרים והופך למשנה למלך. מלבוש בגדי כלא הוא לובש מלכות.

ריבוי פעלים:

כשיש ריבוי פעלים בקטע מטרת הריבוי להדגיש את חריצות האדם, את הזריזות במילוי משימתו. "וישלח.., ןיקרא.., ויריצהו, ויגלח, ויחלף...[פסוק 14]

מדרש שם - כאשר נותנים שם לאדם או למקום בגלל סיבה מסוימת או כשהשם מרמז על האדם.

ההסבר [המדרש] לשם יבוא בדרך כלל לאחר המילה כי.

מנשה - כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. יוסף מודה לאלוקים שהשכיח ממנו את הסבל שנגרם לו מבית אביו.

אפרים - כי הפרני אלוקים בארץ עניי- יוסף מודה לה' שהפרה אותו במקום שחווה מצוקה וכלא.[יוסף מודה לה' על גדולתו או על היכולת להביא ילדים למרות הזמן שהיה בצער בכלא]

השוואה למקור מקראי אחר ולדמות אחרת:

השוואה למרדכי היהודי במגילת אסתר ו'.

יש נקודות דמיון שניתן לזהות בין יוסף למרדכי היהודי.

1. שניהם עולים לגדולה
2. שניהם המלך מראה את הערכתו למעשיהם או לדבריהם בבגדי מלכות ובנסיעה ברכב של מלך.
3. לשניהם המלך נותן את טבעתו כדי לחתום ולהעביר חוקים במקומו.

נקודות שוני:

1. תקופות שונות. תקופת האבות מול תקופה שהיא בין בית ראשון לבית שני.
2. יוסף נבחר כמשנה למלך מייד ואילו מרדכי רק בסוף המגילה ולאחר גילוי אסתר שהוא דודה נבחר כמשנה למלך.
3. יוסף נבחר בעקבות חוכמתו בפתרון חלומות ובפתרון בעיות ומרדכי נבחר בעקבות נאמנותו וקרבתו לאסתר.

מוטיב חוזר בפרקים: מוטיב ה- בֶּגֶד חוזר בפרק הזה.

בגדי כלאו של יוסף מוסרים מעליו והוא לובש בגדים שראויים ללבישה לפני המלך ולאחר מכן שוב יוסף משנה את בגדיו למלכות. דרך הבגד ניתן לראות את שינוי מעמדו.

מסקנות:

יש חלומות שהם נבואיים ובאים להעביר מסר לאדם לעתיד כיצד לנהוג, ממי להזהר או לנחם אותו מכאבו.

כשאדם מספר לאחר על חלומו כדאי שיספר לאדם חיובי שיבאר לו בצורה הגיונית וטובה. יוסף בעקבות חלומותיו של פרעה מציל את מצרים ואת כל הסביבה מרעב.

לעיתים תקופה חשוכה בחייו של האדם היא רק נקודה בחייו שממנה הוא יקפוץ ויעלה והירידה היא לצורך עלייה בסופו של דבר.