סיכום בראשית פרק מג

בראשית מג – ירידת בנימין ואחיו למצרים

הרעב כבד בארץ כנען ויעקב מבין שהדברים לא עומדים להסתדר ולכן אין בררה אלא לשלוח את בניו שוב למצרים לקנות תבואה. ישראל פונה אל בניו ואומר להם לשוב למצרים לשבור תבואה [לקנות תבואה]. יהודה משיב לאביו שהאיש הורה להם שאיו להם אישור לראות את פניו ללא אחיהם הקטן ולכן אין טעם שיצאו לדרך אם בנימין לא יורד איתם. ישראל מאשים את בניו בכך שאמרו לשליט על כך שיש להם עוד אח קטן בבית ואם הם לא היו מספרים את הפרט הזה מימלא לא הייתה הצרה הזו מגיעה אליהם. הבנים משיבים לאביהם שבדו שיח ביניהם לבין האיש הוא שאל אותם אם אביהם חי ואם יש להם עוד אח חוץ מהם והם ענו והשיבו בצורה כנה כיון שלא ידעו שהוא יאמר להם להביא את אחיהם אליו.

יהודה ממשיך לדבר עם אביו ומשכנע אותו להביא את בנימין:

1. הוא אומר לאביו שאם לא יביא את בנימין כולם ימותו. הם, ישראל[יעקב] וטפם [הילדים הקטנים]
2. הוא פונה לאביו ומתחייב בפניו שהוא יערוב לחיי בנימין הוא ישמור על בנימין ובמידה ויקרה לבנימין משהו והוא לא יציג אותו בפניו הוא יחשב כחוטא בפני ישראל כל הימים.
3. יהודה אומר לאביו שבזמן הזה שעבר הם היו יכולים כבר ללכת ולשוב פעמיים.

ישראל משתכנע ואומר לבניו לקחת איתם ברדתם למצרים כמה דברים:

1. מזמרת הארץ [מטוב הארץ. ממה שהארץ השתבחה בהם: נכאת, צרי, לוט[כנראה מיני בשמים], שקדים, בוטנים ודבש]
2. כסף משנה- כמות כסף כפולה.
3. הכסף שהושב להם באמתחותיהם כיון שאולי היה פה שגגה ובטעות החזירו להם. [שעבדי יוסף החזירו להם ושמו בתחתית השקים שלהם]
4. בנימין

יעקב מברך את בניו בשם ה' שישמור ויתן להם חן לפני האיש.

בני ישראל יורדים למצרים ולוקחים את כל הדברים שאמר להם אביהם לקחת מלבד את הכסף שהושב להם. כשהם מגיעים למצרים רואה אותם יוסף מרחוק שהם עם בנימין והוא מצווה על האיש שמופקד על משק ביתו לזמן אותם לאכול בביתו בצהרים ולטבוח טבח[לשחוט בקר]. האיש האחראי על בית יוסף פונה לאחים ומזמן אותם לבית יוסף. כשהם מגיעים לביתו של יוסף הם חוששים להכנס ועומדים בפתח כי חושבים שאולי יש פה מזימה וכשהם יכנסו לבית יסגרו עליהם את הדלת ויתנפלו עליהם ויקחו אותם לעבדים ואת רכושם יגזלו. הם משערים שכועסים עליהם על עניין הכסף שנשאר בשקים שלהם ולכן הם מתוודים בפני מנהל הבית שכשהיו בדרך לביתם פתחו את השקים כדי להאכיל את החמורים שלהם ורק אז גילו שהכסף שהביאו כדי לשלם על הסחורה נמצא בתחתית השק של כל אחד מהם. מנהל בית יוסף משיב להם שהכל בסדר ושכספם אצלו והכסף שהיה בשקים שלהם אלוקים הביא להם ולכן הם בשלום. כדי לשכנע אותם הוא מוציא את שמעון אליהם והם נכנסים לבית. אחי יוסף מתארגנים לבואו של יוסף. הם רוחצים רגליהם ודואגים לחמורים למספוא ולאכול ומארגנים את המנחה [מתנה] שהביאו ליוסף כדי שכשיבוא לביתו יראה את המתנות וכעסו עליהם ירגע.

כשיוסף מגיע לבית הם מביאים לו את המנחה והוא שואל לשלום אביהם הזקן ואם הוא עדיין חי? הם משיבים לו ומשתחווים לפניו ואז יוסף רואה את אחיו, בנימין . הוא שואל אותם אם זה אחיהם הקטן שדיברו עליו והם מאשרים. יוסף מברך את בנימין שה' יחון אותו.

מייד לאחר מכן הוא נכנס לתוך החדר כדי שלא יראו אותו ובוכה מרחמים על אחיו הקטן שגדל בלי אמא ובלי אח מאם. כשהוא חוזר אל אחיו הוא שותף את פניו ומצווה שישימו לחם בשולחן.

הסעודה מתנהלת כך יוסף וביתו אוכלים לבד, אחי יוסף אוכלים בנפרד והמצרים אוכלים בנפרד.

המצרים אינם אוכלים עם העברים כיון שמה שהעברים אוכלים אסור על המצרים לאכול.

יוסף מושיב את אחיו לפי סדר גודלם בלי שהם יספרו לו מי גדול ממי ולכן האחים רואים את הדיוק ותמהים כיצד יוסף יודע את סדר הגיל שלהם. דבר נוסף שקורה הוא שיוסף מצווה להביא לבנימין מנה פי 5 מלכל האחים. הם אוכלים, שותים ומשתכרים עימו.

שם שמירה - יעקב מברך את בניו לפני היציאה בשם אלוקים. שם זה הוא שם שמירה המופיע במזוזות ובפסוקי שמירה רבים. ["ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש" ]

ביטויים:

"זמרת הארץ" - ביטוי שמשתמשים גם בימינו כשרוצים להדגיש את הדברים הטובים שהשתבחה בהם ארץ ישראל.

כינויים:

גם האחים וגם יוסף נקראים לאורך הפרק: * האנשים * האיש * בנימין נקרא גא בפי יוסף: בני.

דרכי שכנוע של יהודה כלפי אביו:

יהודה מתנהל גם בפרק הזה וגם בפרק שהוא משכנע את אחיו למכור את יוסף ולא להרוג אותו כאדם חכם שיודע מה לומר ומתי לומר כדי לשכנע בדבריו.

1. בפרק הזה אפשר לראות שיהודה מפעיל על אביו לחץ פסיכולוגי ריגשי= כולנו נמות . מה הרווח שלך יהיה אם כולנו נמות? [בדיוק כמו בפרק עם המכירה שאמר לאחיו: מה בצע כי נהרוג את אחינו?]
2. הוא לוקח אחריות אישית על בנימין " מידי תבקשנו" [ולא נותן את בניו כערבון]
3. מראה מנהיגות, זריזות ונחישות בכך שאומר לאביו "כי עתה שבנו..פעמים"

שאלות שעולות מהתבוננות בפרק:

פערי מידע:

ניתן לראות שכשישראל מוכיח את בניו על כך שנידבו מידע שאין צורך בו לאיש [לגבי אחיהם הקטן] ובכך גרמו לבעיות הם מסלפים מהאמת וטוענים שיוסף שאל אותם אם יש להם אח. יכול להיות שזה קורה כי הם חוששים מכעסו של אביהם.

האחים לפני הסעודה תמהים. מדוע?

1. כיון שיוסף מסדר אותם בשולחן לפי סדר גילם.
2. כיון שבנימין מקבל מנה פי 5 מהם.

מהי הסיבה שיוסף מביא לבנימין פי 5 במנה?

לטענת פרשנים יוסף רצה לבדוק האם הם יקנאו בבנימין והאם בגלל הקנאה הזו לא ישמרו עליו כמו שעשו איתו.

מסקנות:

השתדלות ותפילה- מתוך הפרק ניתן לראות שאדם צריך לעשות כל שיכול כדי להמנע מסכנה ואם אין לו דרך אחרת להמנע מהסכנה אז שינסה להקטין אותה כמה שיותר וישלב תפילה.

יעקב משתדל בכל דרך לא לשלוח את בנימין עם אחיו רק כשהוא מבין שאין בררה וכולם יכולים למות ברעב הוא שולח אותו ומקטין את הסכנה בכך ששולח עם בניו כל מה שאפשר כדי לפייס את השליט ומוסיף תפילה לשמירה בדרך.

לאורך הפרק ניתן לראות את הכבוד שהאחים מכבדים את השליט ואת הכבוד והיחס המועדף שנותן להם יוסף. זה פרק הכנה לפרק הבא שאז הדברים משתנים.