סיכום בראשית פרק מד

בראשית מד – גביע יוסף ונאום יהודה

לאחר סעודת יוסף ואחיו יוסף מצווה על אנשיו לשים בשקים של אחיו תבואה ולהשיב להם את כספם בתוך השק. בשק של בנימין יוסף מצווה עליהם לשים דבר נוסף את הגביע שאיתו הוא כאילו מנחש דברים. אחי יוסף יוצאים מבית יוסף בבוקר כשיש אור בחוץ לדרכם לבית אביהם. לאחר זמן מה יוסף מצווה על אנשיו לרדוף אחרי האחים ולהאשים אותם בכך שגנבו לו את גביע הכסף שהוא מנחש איתו ולהאשימם שהחזירו לו רעה תחת כל הטובה שקיבלו

אחי יוסף שבטוחים שלא גנבו את הגביע משיבים לאחראי על בית יוסף שהם לא עשו דבר כזה ושהם אנשים ישרים, הם מוכיחים את דבריהם בכך שהם מזכירים שרצו להשיב את הכסף שהושב להם בפעם הראשונה. כך שאם היו גנבים הם לא היו מספרים על המקרה. בנוסף הם ממשיכים ואומרים שבמידה ואצל מישהו ימצא הגביע הוא ימות וכולם יהפכו להיות עבדיו של יוסף.

האחראי על בית יוסף משיב להם שהדבר היחיד שהוא רוצה שיקרה זה שאותו אדם שגנב יהיה עבד וכל השאר יצאו לחופשי.

אחי יוסף פותחים את השקים ומוציאים את כל מה שיש בשקים והאיש עובר לבדוק מה יש בשקים עד שהוא מגיע לשק של בנימין ושם מוצא את הגביע. האחים בתגובה למה שהם רואים קורעים בגדיהם, מחזירים את הדברים לשק ומעמיסים שוב את השקים על החמורים ושבים לבית יוסף.

כשהם מגיעים לבית יוסף יהודה ואחיו משתחווים לפני יוסף ויוסף מוכיח אותם על כך שגנבו לו את גביע הכסף שהוא מנחש דרכו. יהודה בשם אחיו מתוודה בפני יוסף ואומר לו שאין להם איך להצטדק לפניו כי הם חוטאים ואלוקים מעניש אותם על החטאים שלהם ולכן הוא מתחייב שכולם כולל מי שהגביע בידו יהפכו לעבדים יוסף. יוסף מסרב ואומר שרק מי שגנב את הגביע יהיה עבדו וכל השאר ישובו לבתים שלהם.

ואז ניגש יהודה אל יוסף ומבקש ממנו שירחם על בנימין ויקח אותו במקום בנימין כעבד מכיוון שהוא ערב לאביו שיחזיר את בנימין אליו כי אם בנימין לא ישוב אביו ימות מצער כי נפשו קשורה בנפש בנימין.

נאום יהודה מלמד על כיצד נכון לפנות לאדם מכובד ולבקש ממנו רחמים:

1. נא - יהודה משתמש בלשון תחינה
2. בי אדוני, עבדך- יהודה מכנה את עצמו עבד ואת יוסף אדון
3. כי כמוך כפרעה - יהודה מתחנף ליוסף ומשווה אותו לפרעה
4. אדוני שאל- יהודה משתמש בגוף שלישי כשהוא מזכיר לו את האירוע ביניהם כשהם באו למצרים.
5. יהודה מספר ליוסף אירועים מחייהם וצרות שאביו עבר כדי לגרום ליוסף לרחם על אביו [האח שנטרף]
6. יהודה מרמז ליעקב שבמידה ובנימין ישאר כעבד האב ימות וזה יהיה על מצפונו של יוסף שהאב ימות מתוך צער.
7. יהודה משמיט פרטים מהנאום כדי לא להדגיש את העובדה שיוסף התאכזר אליהם ולהתמקד ברחמיו כלפי בנימין ויעקב. [השמטת: שהאשים אותם בריגול, שכלא אותם ושכלא את שמעון].
8. שיא הנאום בסוף: בקשה להחליף אותו בבנימין.
9. שאלה ריטורית: איך אעלה את אבי והנער איננו איתי?

ביטויים:

להשיב רעה תחת טובה - כשמתנהגים לאדם בצורה טובה ומביאים לו שפע והוא בתמורה משיב ביחס רע.

יוסף מאשים את אחיו שהוא נתן להם לקנות תבואה, לאכול איתו ולבוא לביתו והם בתמורה גנבו לו את הגביע שהוא מנחש דרכו.

נפשו קשורה בנפשו - קשר חזק נפשי בין שני אנשים

בפרק יהודה מספר ליוסף השליט שנפש אביו קשורה בנפש בנימין בנו הקטן

כינויים בפרק

בנימין - בנימין, קטן, אחינו הקטן, נער, ילד זקונים קטן.

יוסף - אדוני, האיש

מה הסיבות לכך שיוסף נהג כפי שנהג עם אחיו?

1. לגרום להם להבין את טעויות העבר
2. ללמוד מטעויות העבר ולהשתנות
3. להתחרט על מעשיהם הרעים
4. לראות שהם מסורים לאביהם
5. לראות שהם מסורים לבנימין למרות שהוא אהוב על אביו ומועדף יותר מהם

לאחר נאום יהודה אפשר לראות שהפעולות של יוסף לאורך פגישת אחיו עזרו.

1. "מה נאמר ומה נצטדק האלוקים מצא את עוון עבדך"- הם מבינים שהם חטאו לאלוקים
2. ועתה ישב נא עבדך תחת הנער- מגנים על בנימין למרות שיודעים שהוא האהוב על אביו
3. כי איך אעלה אל אבי... פן אראה ברע אשר ימצא את אבי- מגנים על האב

מסקנות:

1. אדם צריך לבדוק את עצמו בחייו ולראות היכן טעה ואיך לתקן וללמוד מטעויות העבר.
2. החיים הם כמו גלגל. אדם צריך לנהוג טוב עם האחר כי לעולם לא יוכל לדעת מתי השני יהיה מעליו.
3. כשיוצאים לדרך יוצאים בבוקר באור יום.
4. מהי הדרך הנכונה לדבר עם אדם שיש לו סמכות מעלי ואני צריך ממנו משהו לומדים מיהודה בנאום לפני יוסף.