סיכום בראשית פרק מה

בראשית מה – יוסף נגלה לאחיו

לאחר נאום יהודה יוסף לא יכול להתאפק ואומר לכל האנשים שנמצאים בחדר לצאת מהמקום וכך הוא נשאר לבד עם אחיו למרות שיכל להינזק. חז"ל טוענים שהסיבה היא כדי לא לבייש אותם כשידעו שהוא יוסף.

יוסף בוכה והשמועה עוברת ופרעה והאנשים במצריים שומעים על הארוע. יוסף פונה לאחיו ואומר להם: "אני יוסף, העוד אבי חי"? אחי יוסף נבהלים מאוד ולא משיבים לו דבר ולכן הוא פונה אליהם בשפה רכה יותר : "גשו נא אלי". האחים ניגשים אל יוסף והוא אומר להם שוב: אני יוסף אשר מכרתם אותי למצרים, אל תעצבו על כך שמכרתם אותי כי בסופו של דבר המכירה הזו יצא ממנה משהו טוב כי אלוקים שלח אותי כדי שאחיה אתכם בהמשך. יש שנתיים רעב ועוד נשארו חמש שנים של רעב שלא יהיה בהם חריש או קציר ואלוקים עשה את הדבר כדי שאני אוכל לכלכל אתכם ולא תמותו.

לא אתם אלה ששלחתם אותי לפה אלא אלוקים שלח אותי להיות מי שינחה את פרעה בתקופה הקשה הזו.

יוסף פונה אליהם ומבקש מהם לעלות אל אביו לכנען ולומר לו שיוסף מושל בכל ארץ מצרים ושהוא מבקש ממנו לרדת אליו למצרים בלי להתמהמה והוא ישים אותם בארץ גושן ויכלכל אותם כראוי.[באזור נפרד משל המצרים שהוא אזור פורה ומתאים לרעיית צאן]

יוסף ובנימין בוכים זה על צוואר זה ומנשק לאחיו ורק אז אחיו מדברים איתו.

במצרים נפוצה השמועה שאחי יוסף הגיעו והם בבית יוסף ופרעה ועבדיו שמחים על כך. פרעה פונה אל יוסף ואומר לו לומר לאחיו שילכו לכנען עם התבואה ושם יתארגנו לחזור למצרים ולגור בה ולא להתמהמה בגלל הדברים שהם משאירים שם כי הם יקבלו במצרים כל טוב.

פרעה גם אומר ליוסף לשלוח עם אחיו צידה לדרך ועגלות לצורך הנשים והילדים כדי שישאו אותם.

בני ישראל [אחי יעקב] מתארגנים ליציאה ולפני צאתם יוסף מזהיר אותם לא לריב ביניהם הוא מביא להם עגלות וצידה לדרך כמו שאמר לו פרעה ומוסיף ומביא להם חליפות בגדים.

לבנימין ולאביו מרבה יוסף להביא יותר מלאחים. לבנימין הוא מביא 5 חליפות ו300 כסף ולאביו מביא עשרה חמורים מלאים כל טוב ממצרים ועשר אתונות עם צידה לדרך. מזון ותבואה.

כשאחי יוסף מגיעים לבית אביהם הם מבשרים לו שיוסף חי והוא מלך במצרים. אביו מתקשה להאמין בדבר ולכן הם מראים לו את העגלות שיוסף הביא עימם לשאת אותו אליו.

יעקב רואה את העגלות ונפשו כמו חיה מחדש. הוא מחליט לרדת למצרים ולראות את יוסף לפני שימות.

מילה/ שורש מנחה בפרק:

מילה או שורש שחוזרים על עצמם בפרק ומטרתם להעביר מסר מסוים.

ש.ל.ח – [פסוקים ה, ז, ח] מטרת החזרה להדגיש שמי שאחראי על שליחת יוסף למצרים זה אלוקים.

יוסף משכנע את אחיו שכל מה שקרה היה בשליחות אלוקים ולטובה.

סיבתיות כפולה- סיבה מעשית [ריאלית] מול סיבה אלוקית.

לאורך סיפורי יוסף אנו רואים שתי סיבות למכירת יוסף כעבד למצרים.

הסיבה הריאלית/מציאותית - אחי יוסף קינאו ושנאו אותו על מעשיו ולכן מכרו אותו.

סיבה דתית/אלוקית - יוסף נמכר כעבד למצריים כדי שבסופו של דבר יהיה מנחה לפרעה בעניין שנות הרעב וכך יחייה את משפחתו ואת העם. ובהמשך כדי לממש את הנבואה האלוקית של ברית בין הבתרים שבה דווח לאברהם שבניו יהיו גרים בארץ לא להם ויעבידו אותו וימררו חייהם ורק לאחר מכן ישובו לכנען ברכוש גדול ויכבשו את הארץ. [בראשית ט"ו]

סגירת מעגל ע"י השורש ש.ל.ח

יעקב שלח את יוסף לראות את אחיו[בראשית ל"ז] ואילו בהמשך יוסף מספר לאחיו שכל מה שקרה היה בשליחותו של אלוקים כדי לממש את התוכנית האלוקית. [בראשית מ"ה]

יוסף מבקש מאחיו שירדו למצרים עם משפחותיהם הוא משכנע אותם בכמה דרכים:

1. יגורו במקום נפרד מהמצרים. ארץ גושן. [פסוק י]
2. ארץ גושן פורייה ומתאימה למרעה על פי העיסוק של האחים שהם רועי צאן ולכן יוסף אומר להם להביא את הצאן שלהם איתם. [פסוק י']
3. הוא יכלכל אותם בשפע כיון שיש עוד 5 שנים לתקופת הרעב [פסוק יא]
4. אם ישארו בכנען הם יכולים להתרושש מנכסיהם בעקבות הרעב לעומת זאת בגלל שהם משפחת יוסף הוא יכלכל אותם בשפע. [פסוק יא]
5. הוא רוצה את קרבת משפחתו לאחר שהרבה שנים היה רחוק מהם. [פסוק י']
6. יהנו מההטבה שהם ממשפחתו של המושל [פסוק יג]

מסקנות:

1. יש פעמים שאדם רואה את חייו ואת המשברים שבהם כדברים רעים שאינם מקדמים אותו אבל בסופו של דבר אם יחכה בהמשך יראה שכל מה שקרה לו בחייו גם הקשיים היו לטובתו. חיזקו, חישלו וגם קידמו אותו בחייו והם חלק מתוכנית גדולה של האל.

2. יוסף סולח לאחיו ולא מתנקם בהם למרות שיש בכוחו להתנקם בהם על מעשיהם. הוא גם לא מדבר הרבה על העבר ולא דורש מהם לספר לאביו מה קרה באמת ומה הם עשו לו אלא מתמקד בהווה ובעתיד. במטרות החשובות של חייו. להיות עם משפחתו ולהיות עם אביו לפני מותו.

3. לאורך הפרק אנו רואים את השינויים שעבר יוסף בחייו כמושל הוא נהפך להיות אדם טוב יותר, רחום יותר ומתמקד בדברים חשובים יותר בחיים.

4. חשוב, למה הפכו אותך הקשיים שעברת בחיים? רך יותר? קשה יותר או איכותי יותר?